Daug kartų girdėta frazė, kad darbingiems vyresnio amžiaus žmonėms yra sunku surasti darbą. Žirmūnų Tuskulėnų bendruomenė jau kurį laiką plėtoja socialinį verslą, kurio tikslas padėti vyresniems įsidarbinti. Plačiau apie tai pasakoja Žirmūnų Tuskulėnų bendruomenės pirmininkas Remigijus Samuilevičius.

 

 – Kodėl apskritai 50 metų amžiaus ir vyresniems žmonėms sunkiau įsidarbinti?

Tarp pagrindinių vyresnio amžiaus asmenų nedarbo priežasčių galima išskirti, kad yra atsiliekama nuo technologijų, ypač skaitmeninių, taip pat yra maža motyvacija su mintimi, kad „manęs vis tiek nepriims“. Vyresnio amžiaus asmenys linkę save nuvertinti ir kuo toliau tuo labiau orientuojasi į žemesnės kvalifikacijos darbus. Dėl galimų sveikatos problemų ar matant neigiamą daugelio darbdavių požiūrį į vyresnio amžiaus darbuotojus ir panašių priežasčių daugelis tokių asmenų tampa ilgalaikiais bedarbiais.

Įprastinė situacija – 50 metų ar vyresnis asmuo netekęs darbo gauna neblogą nedarbo draudimo išmoką iki 9 mėnesių., tada pradeda ieškotis darbo, jo neranda, galiausiai pereina į „pašalpinių“ kategoriją. Savivertė dar labiau krenta, todėl daugelis pasiduoda ir neieško darbo. Prasideda specialisto, o dažnai ir asmenybės degradacija, pastovus nepriteklius ir nerimas, kad dar iki pensijos nemažai metų. Tuomet kyla klausimas: ar išeiti į priešlaikinę pensiją ir netekti dalies pensijos, ar kentėti ir sulaukti pensijos pagal metus?

Taigi, hipotetiškai kalbant apie tolimesnį scenarijų, žmogus sulaukia pensijos, bet pamato, kad negali iš pensijos oriai gyventi. Pastovus pinigų stygius riboja visus poreikius, daug pinigų išleidžiama vaistams, o sunkių darbų vyresnio amžiaus žmogus negali dirbti dėl sveikatos ir amžiaus, tinkančio darbo pagal savo profesiją ir patirtį gauti negali, nes atsiliko nuo technologijų, bijo būti kolektyve, o  rimtai mokytis neturi noro, nes nežino, ar gaus darbą.

 – Kodėl savo veiklą vadinate socialiniu verslu?

Socialinis verslas dėl to, kad bus darbinimi socialinę atskirtį darbo rinkoje patiriantys vyresni nei 50 metų asmenys ir pensininkai. Bus siekiama socialinio pokyčio, kad kuo daugiau šių asmenų Žirmūnų ir kitose Vilniaus seniūnijose gautų darbą.

Lietuvos rinkoje susiklostė tokia situacija, kad vyresniems kaip 50 metų asmenims yra vis sunkiau susirasti darbą. Peržvelgus Lietuvos užimtumo tarnybos ir Statistikos departamento pateikiamus duomenis matyti, kad 50 metų ir vyresni asmenys stabiliai sudaro apie 40 proc. visų bedarbių. Vadinasi, iš viso maždaug trečdalis 55–64 metų šalies gyventojų nėra užimti darbo rinkoje.

COVID-19 pandemija dar labiau šią tendenciją sustiprino. Tam, kad Europos Sąjungoje būtų išsaugotas jaunesnių nei 14 metų ir vyresnių nei 65 metų santykis su dirbančiais, iki 2050 metų grynosios imigracijos lygis iš trečiųjų šalių viršys 60 mln. Jeigu to nenorime, turime kuo ilgiau išlaikyti darbo rinkoje vyresnio amžiaus asmenis.

– Lietuvoje egzistuoja nemažai įdarbinimo agentūrų. Kodėl vyresnio amžiaus žmonėms šių agentūrų nepakanka?

– Taip, kai kuriems 50 metų ir vyresnio amžiaus žmonėms pavyksta įsidarbinti šių organizacijų pagalba. Bet daugumai nesiseka. Pirmas dalykas, tai daugelio darbdavių neigiamas požiūris į vyresnio amžiaus darbuotojus. Trumpai tariant, vyresniems žmonėms ir pensininkams reikalinga speciali ekosistema. Deja, kol kas yra tik jos fragmentai.

Svarbi įdarbinimo ekosistemos dalis, tai mūsų socialinio verslo bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios skatina vyresnio amžiaus asmenis įsidarbinti, taip pat su profesinio rengimo centrais, Vilniaus miesto savivaldybe bei kitomis organizacijomis.

Matydamas tokią, galima sakyti, tragišką vyresnio amžiaus žmonių ir pensininkų situaciją, matydamas, kad valstybės pagalbos šiuo klausimu nepakanka, nusprendžiau, kad reikia pradėti veikti pagal posakį, kad skęstančiųjų gelbėjimas yra pačių skęstančiųjų reikalas. Kadangi esu vyresnio amžiaus, tai ir pats sau turiu padėti organizuodamas įdarbinimo verslą. Idėjai, kad tai reikia daryti pritarė Žirmūnų Tuskulėnų bendruomenės nariai, darbų pradžiai pagal bendruomenių rėmimo programą buvo gautas finansavimas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

– Kalbėjote apie vyresniųjų įdarbinimo ekosistemą, kitaip tariant, savąjį verslą. Kokias galimybes siūlote?

– Žirmūnų Tuskulėnų bendruomenė įsteigė socialinio verslo įmonę VšĮ (viešoji įstaiga – manozirmunai.lt papildymas) „Patirties įdarbinimas“, kurios direktorius esu aš. VšĮ, t. y. viešosios įstaigos forma pasirinkta, nes tai ne pelno siekianti organizacija, nes pensininkų įdarbinimas jokio pelno neduos. Tai yra etiška, nes man, kaip bendruomenininkui, sunkiai dera pagalba šiems asmenims įsidarbinti ir pelno siekis.

VšĮ „Patirties įdarbinimas“ darbuotojų pagrindinis vadybos uždavinys – sukurti lanksčias darbo sąlygas, kuo labiau atitinkančias asmens lūkesčiams, gebėjimams ir galimybėms. Tam pasirinkti du įdarbinimo būdai – darbuotojų samda kitiems darbdaviams taikant laikino įdarbinimo formą ir kai  pati VŠĮ organizuoja verslus ir įdarbina juose darbuotojus.

Įdarbinimo procesas prasideda nuo pokalbio su kandidatu dėl darbo. Su kiekvienu kandidatu dirbama individualiai. Vienas iš pagrindinių uždavinių yra išsiaiškinti darbuotojo patirtį ir gebėjimus ją taikyti ir apskritai dirbti. Tikslas yra išrinkti kandidatui tokį darbo profilį, kuris maksimaliai atitiktų jo sukauptą patirtį. Bandome aiškintis kandidato motyvaciją dirbti, išklausyti kokio darbo jis norėtų, skatiname išsakyti savo lūkesčius.

Vienas iš pagrindinių motyvacijos siekti gerų darbo rezultatų veiksnių yra nuolatinis darbas kuriant darnų kolektyvą – kiekvienas pas mus atėjęs asmuo pasijustų kolektyvo dalimi. Jeigu trūksta žinių, bus skatinamas mokytis ir įgyti reikiamą kvalifikaciją ir tai patvirtinantį dokumentą. Bus nuolatinė individuali motyvacija ir sudaromas sąlygos asmeniniam tobulėjimui ne tik darbe, bet ir santykiuose su klientais, visuomene.

Kitas labai svarbus vadybos uždavinys, tai darbo organizavimas ir darbuotojų parinkimas pagal darbo grupes. Darbuotojas yra priimamas ar atleidžiamas nusprendus darbo grupės nariams.  Išvardinti vadybos uždaviniai ir apskritai viskas vykdoma remiantis socialiai atsakingo verslo principais ir priemonėmis.

– Kokiomis nuostatomis vadovaujantis bus vykdomas socialinis verslas?

– Tai bus socialiai atsakingas verslas. ES dokumentuose  apibrėžiama, kad socialiai atsakingas verslas  tai darni verslo plėtra rinkoje, darbo vietose, bendruomenėje ir aplinkosaugoje. VšĮ „Patirties įdarbinimas“ sieks bendradarbiaujant su klientais atsakingai valdyti tiekimo grandines (nuo žaliavų iki galutinio atsiskaitymo), užtikrinti kiek galima aukštesnę kokybę ir saugumą, diegti inovacijas, vykdyti sąžiningą kainodarą, nuolat sekti klientų pasitenkinimą ir pildyti jų lūkesčius, taikyti etišką reklamą. Tai įgyvendinant yra pateikiama aiški ir atvira informacija apie teikiamas paslaugas ir produktus, aiškiai apibrėžiamos klientų teisės, rinkodara susieta su socialinių klausimų sprendimu.

Organizuojant darbo vietas siekiama optimalaus darbo ir laisvalaikio balanso, sveikatos tausojimo darbo režimo ir saugos, pagal poreikius suteikiamos galimybės mokytis ir tobulinti profesinius įgūdžius. Siekiama, kad darbuotojas būtų kuo labiau patenkintas savo darbu ir užmokesčiu už jo rezultatus, bus suteikiama galimybė keisti darbus skirtingus savo pobūdžiu. Ypač didelis dėmesys skiriamas darbuotojų įtraukimui į kolektyvinius sprendimus dėl darbo organizavimo.

Kadangi VšĮ „Patirties įdarbinimas“ steigėjas yra bendruomeninė organizacija, tai daug dėmesio bus skiriama  bendruomeniniam darnaus vystymosi aspektui. Bus siekiama, kad kiekvienas darbuotojas būtų socialiai integruotas į darbo kolektyvą, dalyvautų savo vietos bendruomenės veikloje, laikytųsi darbovietės VšĮ „Patirties įdarbinimas“ vertybių. Bus siekiama informuoti darbuotojus ir prisidėti prie jų sveikatos apsaugos, švietimo, gyvenimo kokybės gerinimo, profesinės reabilitacijos po ligos, jų asmeninio saugumo ne tik darbe, bet ir gyvenamojoje vietoje. Tam įmonė suteiks finansinę ir nefinansinę paramą, tam tikrose situacijose sumokės už kai kurias paslaugas, skolins įmonės išteklius, ugdys savitarpio pagalbą savanoriško darbo pagrindu.

Aplinkosaugos srityje bus siekiama kuo labiau tausoti gamtos išteklius, taupiai naudojant žaliavas, vandenį, energiją, kuo plačiau ir giliau panaudojant atliekas. Bus siekiama minimalaus oro, vandens, dirvožemio užterštumo, nebus naikinama biologinė įvairovė. Darbuotojai bus skatinami inicijuoti ir dalyvauti aplinkosaugos priemonėse – bus kuriamos prielaidos įdiegti aplinkosaugines valdymo sistemas EMAS, ISO 14000.

– Kodėl vyresnio amžiaus žmonės turėtų susidomėti jūsų alternatyviu verslu, o ne ieškoti darbo, sakykim, su pažįstamų pagalba ar darbo biržoje?

– Laikino įdarbinimo arba darbuotojų samdos būdas pasirinktas dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, vertinant iš darbdavių pusės dėl to, kad darbdaviui laikinai samdant darbuotoją nereikia priimti rizikų, kad jeigu darbuotojas neatitiktų lūkesčių, tai bus sunku jį atleisti, ypač tokį darbuotoją, kuris yra priešpensijinio amžiaus arba turi neįgalumą.

Esant samdai darbuotojas darbo sutartį sudaro netiesiogiai su darbdaviu, o su VšĮ „Patirties įdarbinimas“, kuri įsipareigoja darbuotojui mokėti sutartą darbo užmokestį ir suteikia visas socialines garantijas. Atskirais laikotarpiais tas pats darbuotojas gali būti samdomas keliems darbdaviams. Daugeliui nusibosta kelis mėnesius dirbti tame pačiame darbe, gali būti, kad žmogus nenori dirbti kokio nors darbo, o nori kito darbo. Labai svarbu, kad VšĮ nuolat stebi ir gina savo darbuotojų interesus, derasi su darbdaviais dėl geresnių darbo sąlygų.

Vertinant laikinojo įdarbinimo formą iš darbuotojo pozicijų, tai galima išskirti tokius privalumus: įvairių darbų pasiūla pagal darbuotojo norus ir galimybes, lankstūs susitarimai dėl skirtingų darbų laikotarpių, galimybė lanksčiai derinti darbo laiką su studijomis ir kitomis veiklomis dirbant nepilną darbo dieną, kadangi nėra pastovaus pririšimo prie vienos darbo vietos, atsiranda platesnės galimybės mokytis naujų darbo įgūdžių, kelti kvalifikaciją. Jeigu netenkina laikinas darbas, tai yra galimybė susitarti su tuo ar kitu darbdaviu įsidarbinti nuolatiniam darbui.

Labai svarbu, kad tiems, kas metus ar daugiau neturėjo jokio darbo, tai yra galimybė palaipsniui grįžti į darbo rinką. Tokiems įsidarbinti savarankiškai į atitinkančius jų buvusią kvalifikaciją ir už padorų atlyginimą praktiškai nėra šansų. Be tarpininkavimo pagalbos sunku tai padaryti ir tiems  vyresnio amžiaus asmenims, kurie buvo iškritę iš darbo rinkos ir mažiau metų, o pensininkams tokia misija, galima sakyti, iš viso neįgyvendinama.

Beje, VšĮ „Patirties įdarbinimas“ turi savo administracinį mokestį, dėl kurio dydžio yra susitariama su darbdaviu, kuris samdo darbuotoją ir pačiu darbuotoju. Šis mokestis turi būti, kad padengtų VšĮ sąnaudas – nors ir nesiekiame pelno, bet nuostolingai įmonė dirbti negali.

– Be laikino įdarbinimo pas kitus darbdavius, VšĮ „Patirties įdarbinimas“ darbins ir savo kuriamuose versluose. Kokios šio įdarbinimo galimybės ir sąlygos?

– Kai kurių vyresnio amžiaus asmenų gali ilgesnį laiką nepavykti nusamdyti darbdaviams. Kad suteiktume galimybę ir tokiems asmenims įsidarbinti ir matydami nepatenkinamą paklausą ar situacijas, kai „laukinės rinkos“ sąlygomis ir dar slepiant mokesčius diktuojamos per didelės kainos (pvz: visi esame susidūrę su santechniko ar elektriko pernelyg aukštomis kainomis už dažnai prastai atliktą darbą), VšĮ „Patirties įdarbinimas“ teiks įvairias paslaugas ar gamins produktus ir šiuose versluose darbins vyresniuosius.

Kokios bus teikiamos paslaugos ar gaminami produktai priklauso nuo jų paklausos ir ar bus tam reikalingi darbuotojai. Tai gali būti santechniko ar elektriko paslaugos, vaikų priežiūra, įvairios socialinės paslaugos ir daug kitų. Numatoma galimybė ne tik įdarbinti darbuotojus pagal darbo sutartį, bet ir bendradarbiauti kartu kuriant darbo vietas pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą.

– Kur kreiptis vyresnio amžiaus žmonėms, kuriems aktualu susirasti darbą?

– Kviečiame žmones patiems kreiptis ir perduoti informaciją kitiems apie galimybę vyresnio darbingo amžiaus asmenims ir pensininkams pasinaudoti Žirmūnų Tuskulėnų bendruomenės įsteigtos įmonės VšĮ „Patirties įdarbinimas“ siūlomomis įsidarbinimo galimybėmis.

Pagal kandidatų lūkesčius bei galimybes padėsime susirasti tinkamą darbą už sąžiningą ir orų atlyginimą. Kartu sieksime tapti patrauklūs darbo rinkoje, įveikti neigiamą požiūrį į vyresnio amžiaus  darbuotojus bei sieksime didesnio atlygio už savo darbą. Sudarysime galimybes įsidarbinti taikydami laikinojo įdarbinimo formą VšĮ „Patirties įdarbinimas“ paslaugų teikimo ir produktų gamybos versluose.

Užtikrinsime reikalingus mokymus kvalifikacijos kėlimui. Drauge kursime darnų ir draugišką darbo kolektyvą. Jeigu jus stabdo nuogastavimai, nusivylimas, kad pagal dabartinę jūsų situaciją nematote šansų susirasti darbo, tai žinokite, kad mes visada jums padėsime. Neturime jokių išankstinių nuostatų dėl turimos profesijos, kvalifikacijos, asmeninių savybių.

Jeigu turite norą darbintis parašykite į VšĮ „Patirties įdarbinimas“ el. paštą info@darbinimas.lt arba skambinkite telefonu  8 607 41272. Mielai padėsime jums ieškoti įsidarbinimo galimybių.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai pažymėti *

Siųsti