Įgyvendinamas projektas „Vilniaus miesto Pagyvenusių Žmonių Asociacijos (VPŽA) kompetencijų tobulinimas teikiant socialines bei kitas paslaugas savo nariams ir plėtojant savipagalbos savanorišką veiklą“

Vilniaus miesto Pagyvenusių Žmonių Asociacijos žurnalistės Birutės Matkuvienės pokalbis su asociacijos pirmininku, projekto vadovu Remigijumi Samuilevičiumi. BM.- Kokie projekto tikslai ir uždaviniai? RS.- Projekto tikslas – didinti VPŽA veiklos efektyvumą: teikiant nariams socialines paslaugas, vykdant laisvalaikio užimtumo bei sveikatinimo veiklas, plėtojant savanorišką tarpusavio savipagalbą. Projekto veiklomis bus sprendžiami 3-s uždaviniai. Pirmas uždavinys – didinti VPŽA…